anna kowalewska ortodonta

Jednak badania te niekoniecznie wskazują na względne powinowactwo KIM-1 do PS lub utlenionych fosfolipidów obecnych na powierzchni komórek apoptotycznych. Konieczne będą dalsze badania w celu ustalenia, czy różne typy komórek apoptotycznych lub różne etapy przejścia od wczesnej apoptozy przez późną apoptozę do martwicy selektywnie eksponują utlenione fosfolipidy lub PS na receptor KIM-1. Funkcjonalnie, zdolność KIM-1 do fagocytozy komórek apoptotycznych i martwiczych w kanalikach nerki może być krytyczna dla przebudowy po urazie. Aby odzyskać funkcję po ostrym uszkodzeniu, ważne jest oczyszczenie kanalika nabłonka z martwych komórek w celu złagodzenia niedrożności wewnątrzpłytkowej. Ponadto, przy ogromnej ilości urazów, które często występują, niezwykle ważne jest zminimalizowanie odpowiedzi immunologicznej na nowo odkryte antygeny tkankowe (1). Makrofagi są zwykle przypisywane do zadania usuwania martwych i apoptotycznych szczątków. Jednakże w kanaliku nabłonkowym makrofagi są rzadko, jeśli w ogóle są widoczne. Proponujemy, aby uszkodzenie kanalików nabłonkowych w innych narządach wymagało przeżycia komórek nabłonka w celu użycia receptorów fagocytujących, takich jak KIM-1 i pełnienia funkcji fagocytów w celu udanej naprawy i usunięcia urazu. Myszy pozbawione fagocytarnej cząsteczki mostkującej MFG-E8 wykazują szereg defektów, co powoduje autoimmunizację z powodu nieprawidłowej fagocytozy komórek apoptotycznych i nekrotycznych komórek dendrytycznych. Jednakże myszy wykazują również fenotyp gruczołu mlekowego z powodu upośledzonej fagocytozy umierających komórek przez przetrwanie komórek nabłonka podczas inwolucji gruczołu sutkowego. Komórki nabłonkowe, działające jako półprofesjonalne fagocyty, mają wpływ na normalną inwolucję gruczołu mlekowego, a zatem na przebudowę tkanek (45). Interesujące jest to, że we wstępnych badaniach zidentyfikowaliśmy KIM-1 w wysoce fagocytarnych komórkach nabłonkowych dnia 3, które uległy aktywacji w gruczole sutkowym (dane nieukazane), co sugeruje, że KIM-1 może odgrywać większą rolę w przebudowie nabłonka. Dodatkowe badania in vivo z zastosowaniem ukierunkowanej delecji Kim-1 i prawdopodobnie innych członków rodziny receptorów Kim będą pouczające, gdy zwierzęta będą dostępne. U gryzoni jest 8 członków rodziny genów Tim / Kim, podczas gdy u ludzi istnieją tylko 3 geny. Jest możliwe, że in vivo u myszy wymagana będzie delecja ponad genu Kim, jeśli występuje nadmiar funkcji. Fagocytoza komórek apoptotycznych, w których pośredniczy KIM-1, może powodować wytwarzanie cytokin przeciwzapalnych, tak jak ma to miejsce w przypadku fagocytozy przez makrofagi (5-7), które również stają się odporne na aktywację przez prozapalne cytokiny. Co ciekawe, odnotowano wzrost ekspresji czynnika wzrostu hepatocytów (HGF), dobrze znanego czynnika naprawczego nerek (46) w komórkach nabłonka, które fagocytują komórki apoptotyczne (7). W badaniu wstępnym stwierdziliśmy podwyższoną ekspresję mRNA HGF przez ekspresję KIM-1 w komórkach LLC-PK1 (niepublikowane obserwacje). Chociaż spekulacyjny, KIM-1 może przyczyniać się nie tylko do usuwania martwych komórek, ale także do mechanizmu regeneracyjnego, prowadzącego do wymiany komórek i odbudowy nabłonka. Podsumowując, KIM-1, który ulega ekspresji na komórkach nabłonka ludzkiego i gryzoni po uszkodzeniu nerek, nadaje fenotypy endocytarne i fagocytarne komórkom nabłonkowym, powodując internalizację lipoprotein i komórek apoptotycznych. Zgodnie z naszą wiedzą, KIM-1 reprezentuje pierwszy opisany nabłonkowy PS i receptor wymiatający, który nie ulega ekspresji na komórkach szpikowych. Dane przedstawione w tym badaniu sugerują, że te zdolności nadawane przez KIM-1 mogą ułatwiać przebudowę uszkodzonego nabłonka. Metody Model zwierzęcy
[hasła pokrewne: tormentiol trądzik, validol cena, guz neuroendokrynny ]