kosmetyki vichy kraków

Jednak kilka badań sugerowało, że posttranslacyjne etapy przetwarzania odgrywają rolę w kierowaniu prelaminy A do otoczki jądrowej (9, 10). Hydrofobowy ester metylowy farnezylocysteiny prawdopodobnie pomaga w dostarczaniu prelaminy A do wewnętrznej błony jądrowej, gdzie Zmpste24 rozszczepia koniec karboksylowy i uwalnia dojrzały laminat A (10). Fizyczne znaczenie Lamin A i C zostało dramatycznie zilustrowane przez myszy z knockoutem Lmna (Lmna. /.) (11). Lmna nie jest potrzebna do rozwoju embrionalnego; jednak, Lmna. /. myszy rosną powoli po urodzeniu i umierają w wieku 5. 6 tygodni, z histologicznymi oznakami dystrofii mięśniowej (11). Brak laminatu A i laminatu C powoduje rażąco zniekształcone jądra komórkowe (11) i strukturalnie osłabione otoczki jądrowe (12). Co ciekawe, emerin jest błędnie zinterpretowany do ER w Lmna. /. komórki, co wskazuje na zasadniczą rolę dla Lamin A i C w celowaniu emeriny w wewnętrzną błonę komórkową (11). Mutacje w genie emerin powodują zależną od X dystrofię mięśni Emery-Dreifuss, co sugeruje, że emerin ma kluczowe znaczenie dla fizjologii mięśni (7). Całkowite przetwarzanie farnezylo-prelaminy A na dojrzały laminat A jest niezwykle ważne. W warunkach niedoboru Zmpste24 nie występuje uwalnianie ostatnich 15 aminokwasów z prelaminy A, co powoduje nagromadzenie farnezylo-prelaminy A w otoczce jądrowej (13, 14). Ta akumulacja farnezylo-prelaminy A jest toksyczna (15, 16) i powoduje uderzająco zniekształcone jądra komórkowe na poziomie komórkowym i wiele fenotypów choroby podobnych do progerii w. Całym zwierzęciu. poziom (np. osteoporoza, zmiany osteolityczne w kościach, łysienie, mikrognatia i nieprawidłowości zębowe) (14, 15). Godne uwagi jest to, że klasyczny zespół progenidów dziecięcych zespół Hutchinsona-Gilforda (HGPS) spowodowany jest wytwarzaniem zmutowanej formy farnezylo-prelaminy A (często nazywanej progeriną), której nie można przetworzyć na dojrzały laminat A (17). Mutację HGPS można uznać za mutację toksycznego wzmocnienia funkcji. Chociaż niedobór Lamin A i C oraz nagromadzenie farnezylo-prelaminy A mają katastrofalne skutki dla myszy (11, 13, 14), fizjologiczne znaczenie dojrzałego laminatu A względem laminatu C pozostaje niejasne. Czy sam brak laminatu A może być katastrofalny dla komórek ssaków. Odpowiedź jest po prostu nieznana, chociaż kilka badań sugeruje, że laminat A może być szczególnie ważny dla komórek. Jedno z badań sugerowało, że laminat A, ale nie laminat C, był zdolny do pomocy w kierowaniu rogowacenia do otoczki jądrowej (18). Inne badanie sugerowało, że laminat A pomaga zarówno emerinowi, jak i laminatowi C w dotarciu do otoczki jądrowej (19). Ustalenie, czy laminat A jest rzeczywiście niezbędny dla komórek ssaków, jest niezwykle ważnym tematem, z prostej przyczyny, że kilka ludzkich chorób. od restrykcyjnej dermopatii (20, 21) do progerii (17) do kardiomiopatii (22, 23). są spowodowane defektami genetycznymi, które mają wpływ na prelaminę A i laminat A, ale nie na laminat C. Gdyby wykazano, że laminat A jest zbędny, można by zacząć myśleć o leczeniu chorób laminatu A za pomocą terapii zaprojektowanych w celu zmniejszenia ekspresji laminatu A. Z drugiej strony, jeśli laminat A odegrałby kluczową rolę w biologii komórkowej lub fizjologii ssaków, na przykład w celowaniu i funkcji emeriny, takie podejście prawdopodobnie byłoby niewłaściwe. W tym badaniu opisujemy rozwój i charakterystykę myszy, które syntetyzują lamin C, ale nie Laminę A (tylko myszy typu Cl C.). Myszy Lamin C. (Lmna + / +) były całkowicie zdrowe, z prawidłową szybkością wzrostu i brakiem dowodów na chorobę kości lub mięśni. Docelowe działanie laminatu C i białka nukleinowego błony jądrowej było prawidłowe w fibroblastach Lmna + / +, a analiza jąder komórkowych wykazała jedynie drobne zmiany w kształcie jądra i odkształceniu jądrowym
[patrz też: gumtree bochnia, ból kolana po bieganiu, tomasz pągowski wikipedia ]