Dodatkowy tlen okołooperacyjny w celu zmniejszenia częstości występowania zakażenia chirurgiczno-rany czesc 4

System oceny w badaniu skuteczności zapobiegania zakażeniom szpitalnym (SENIC) w Centrach Kontroli i Prewencji Chorób przypisuje jeden punkt dla każdego z następujących czynników: trzy lub więcej podstawowych diagnoz w momencie wypisu, operacja trwająca dwie lub więcej godzin, miejsce operacji brzusznej oraz obecność zakażonej lub zakażonej rany.1 Zmodyfikowaliśmy system nieco w stosunku do pierwotnej formy, wyko...

Choroba Streptococcus grupy B w erze przedporodowej profilaktyki antybiotykowej czesc 4

Liczba przypadków wczesnego inwazyjnego zapalenia noworodków z grupy Streptococcus grupy B i śmiertelności przypadków według wieku ciążowego w wybranych hrabstwach w Stanach Zjednoczonych w latach 1993-1998. Spośród zidentyfikowanych przypadków 2196 (28 procent) wystąpiło w niemowlęta w wieku poniżej 3 miesięcy. Większość przypadków noworodków (1584 z 2196 lub 72 procent) pojawiła się jako choroba noworod...

Suplementacja witaminy E i zdarzenia sercowo-naczyniowe u pacjentów wysokiego ryzyka

Badania obserwacyjne i eksperymentalne sugerują, że ilość witaminy E spożywanej w żywności i suplementach wiąże się z niższym ryzykiem choroby niedokrwiennej serca i miażdżycy. Metody
Do badania zakwalifikowano 2545 kobiet i 6996 mężczyzn w wieku 55 lat lub starszych, u których występuje duże ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych, ponieważ oprócz jednego innego czynnika ryzyka występowała choroba se...

Budownictwo wczoraj i dzis : Nagroda Lawrence Israel Award przyznana Davidowi Rockwellowi

Pełną morfologię krwi i profile chemiczne uzyskano u kilku osób; we wszystkich przypadkach wyniki były normalne. Testy przeprowadzone na próbkach przesłanych do CDC nie wykazały nadzwyczaj wysokich poziomów lotnych związków organicznych, trwałych lub nietrwałych pestycydów, polichlorowanych bifenyli, parakwatu lub rtęci. Ocena środowiskowa szkoły nie wykazała źródła potencjalnych toksyn, które mogłyby sp...

Najnowsze zdjęcia w galerii ge-nasiona:

331#ból kolana po bieganiu , #ból krtani , #gumtree bochnia , #ból żuchwy , #boląca pięta , #bolące pięty , #borderline objawy , #borówka amerykańska kalorie , #borówka czernica , #brodawki wirusowe ,