Suplementacja witaminy E i zdarzenia sercowo-naczyniowe u pacjentów wysokiego ryzyka ad

Głównym rezultatem było połączenie zawału mięśnia sercowego, udaru i zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych. Wtórne wyniki obejmowały zgon z dowolnej przyczyny, hospitalizację z powodu niestabilnej dławicy piersiowej lub zastoinową niewydolność serca, rewaskularyzację lub amputację kończyn, powikłania cukrzycy i raka. Badanie miało również na celu ocenę wpływu inhibitora konwertazy angiotensyny, ramiprylu, na częstość występowania incydentów sercowo-naczyniowych. Po blisko 4,5-letnim okresie obserwacji gromadzenie danych dotyczących chorób sercowo-naczyniowych zost...

Wartość rutynowych przedoperacyjnych badań lekarskich przed operacją zaćmy ad 5

Wśród zakwalifikowanych pacjentów, którzy przeszli operację, dane były dostępne od dnia zabiegu na 100 procent i od jednego tygodnia po operacji na 99,8 procent. Tabela 2. Tabela 2. Charakterystyka linii podstawowej pacjentów, zgodnie z przypisaniem do grupy. Obie grupy były dobrze wyważone pod względem centrum, w którym przeprowadzono operację, wieku, płci, rasy, chorób współistniejących, klasy ryzyka ASA i zgłaszanego stanu zdrowia (Tabela 2). 6 procent pacjentów, którzy zostali zaproszeni do udziału w badaniu, ale odmówiło, było nieco starsze niż osoby, ...

Dodatkowy tlen okołooperacyjny w celu zmniejszenia częstości występowania zakażenia chirurgiczno-rany czesc 4

System oceny w badaniu skuteczności zapobiegania zakażeniom szpitalnym (SENIC) w Centrach Kontroli i Prewencji Chorób przypisuje jeden punkt dla każdego z następujących czynników: trzy lub więcej podstawowych diagnoz w momencie wypisu, operacja trwająca dwie lub więcej godzin, miejsce operacji brzusznej oraz obecność zakażonej lub zakażonej rany.1 Zmodyfikowaliśmy system nieco w stosunku do pierwotnej formy, wykorzystując liczbę diagnoz przy przyjęciu, a nie przy wypisie. National Nosocomial Infection Surveillance System (NNISS) przewiduje ryzyko na podstawie rodzaju operacji,...

Odmowa wcześniejszej odmowy - wysoki koszt opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych cd

Wśród osób przyjmujących kombinację witaminy E i beta-karotenu, w porównaniu z tymi otrzymującymi jedynie placebo.19 W tej podgrupie liczba zdarzeń była niewielka. U pozostałych pacjentów w tym badaniu nie stwierdzono istotnego wpływu witaminy E na zawał serca bez zgonu lub zgonu, pomimo dużej liczby zdarzeń (odpowiednio 1204 i 907) .20 W tym dobrze przeprowadzonym badaniu witamina E nie wpływ na chorobę wieńcową. Mimo że w badaniu wykorzystano niską dawkę syntetycznej witaminy E (50 mg na dzień), średni poziom alfa-tokoferolu znacznie wzrósł, z 28,5 .mol na litr na li...

Najnowsze zdjęcia w galerii ge-nasiona:

331#boląca pięta , #bolące pięty , #borderline objawy , #borówka amerykańska kalorie , #borówka czernica , #brodawki wirusowe , #budowa stawu kolanowego , #candida albicans objawy , #gumtree inowrocław , #olx wieruszów ,