Suplementacja witaminy E i zdarzenia sercowo-naczyniowe u pacjentów wysokiego ryzyka ad

Głównym rezultatem było połączenie zawału mięśnia sercowego, udaru i zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych. Wtórne wyniki obejmowały zgon z dowolnej przyczyny, hospitalizację z powodu niestabilnej dławicy piersiowej lub zastoinową niewydolność serca, rewaskularyzację lub amputację kończyn, powikłania cukrzycy i raka. Badanie miało również na celu ocenę wpływu inhibitora konwertazy angiotensyny, ramiprylu, na częstość występowania incydentów sercowo-na...

Suplementacja witaminy E i zdarzenia sercowo-naczyniowe u pacjentów wysokiego ryzyka ad 5

Wśród osób przyjmujących kombinację witaminy E i beta-karotenu, w porównaniu z tymi otrzymującymi jedynie placebo.19 W tej podgrupie liczba zdarzeń była niewielka. U pozostałych pacjentów w tym badaniu nie stwierdzono istotnego wpływu witaminy E na zawał serca bez zgonu lub zgonu, pomimo dużej liczby zdarzeń (odpowiednio 1204 i 907) .20 W tym dobrze przeprowadzonym badaniu witamina E nie wpływ na chorobę wieńcową. Mimo że w badaniu wykorzystano niską dawkę s...

Choroba Streptococcus grupy B w erze przedporodowej profilaktyki antybiotykowej czesc 4

Liczba przypadków wczesnego inwazyjnego zapalenia noworodków z grupy Streptococcus grupy B i śmiertelności przypadków według wieku ciążowego w wybranych hrabstwach w Stanach Zjednoczonych w latach 1993-1998. Spośród zidentyfikowanych przypadków 2196 (28 procent) wystąpiło w niemowlęta w wieku poniżej 3 miesięcy. Większość przypadków noworodków (1584 z 2196 lub 72 procent) pojawiła się jako choroba noworodków o wczesnym początku i została zidentyfikowana ...

Neurogeneza i uszkodzenie mózgu: zarządzanie odnawialnym zasobem do naprawy

Następnie zbadano istotną interakcję między tą średnią liczbą populacji a zmiennymi ciśnienia krwi (gdzie wartości P <0,1 według testu współczynnika prawdopodobieństwa wskazują na znaczenie, z jednym stopniem swobody). Krótkoterminowe wahania wartości ciśnienia krwi u poszczególnych osobników, wynikające z niedoskonałości pomiaru lub prawdziwej zmienności biologicznej, odchylają stosunek między zwykłym ciśnieniem krwi a umieralnością z CHD.1,6,13. S...

Najnowsze zdjęcia w galerii ge-nasiona:

331#ból kolana po bieganiu , #ból krtani , #gumtree bochnia , #ból żuchwy , #boląca pięta , #bolące pięty , #borderline objawy , #borówka amerykańska kalorie , #borówka czernica , #brodawki wirusowe ,