Wpływ inhibitora konwertazy angiotensyny, ramiprylu, na zdarzenia sercowo-naczyniowe u pacjentów wysokiego ryzyka ad 5

Stosowanie otwartych antagonistów receptora angiotensyny II w obu grupach było niskie (1,6 procent w grupie ramiprilu i 1,8 procent w grupie placebo), ale powody takiego stosowania były podobne do tych dla inhibitorów konwertazy angiotensyny. Ciśnienie krwi
Średnie ciśnienie krwi przy przyjęciu wynosiło 139/79 mm Hg w obu grupach. Średnie ciśnienie krwi wynosiło 133/76 mm Hg w grupie ramiprilu i 137/78 mm Hg w grupie placebo po jednym miesiącu, 135/76 mm Hg i 138/78 mm Hg, odpowiednio po dwóch latach i 136/76 mm Hg i 139/77 mm Hg, odpowiednio, na końcu badania.
Podstawowe wyniki i zgony z dowolnej przyczyny
Ryc. 1. Ryc. 1. Szacunki Kaplana-Meiera dotyczące złożonego wyniku zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu lub zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych w grupie Ramiprilu i grupie placebo. Względne ryzyko wyniku złożonego w grupie ramipril w porównaniu z grupą placebo wynosiło 0,78 (przedział ufności 95%, 0,70 do 0,86).
Tabela 3. Tabela 3. Częstość występowania pierwotnego wyniku i zgonów z dowolnej przyczyny. Łącznie 651 pacjentów w grupie ramiprilu (14,0 procent) zmarło z przyczyn sercowo-naczyniowych lub miało zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu, w porównaniu z 826 pacjentami w grupie placebo (17,8 procent, ryzyko względne, 0,78, przedział ufności 95 procent, 0,70 do 0,86; P <0,001) (rysunek i tabela 3). Leczenie ramiprilem również zmniejszyło ryzyko pierwotnego wyniku wśród pacjentów, którzy otrzymywali witaminę E (338 pacjentów, którzy otrzymali oba środki osiągnęło punkt końcowy, w porównaniu z 421 pacjentami, którzy otrzymali tylko witaminę E, względne ryzyko, 0,79; P = 0,001) lub placebo (313 pacjentów otrzymujących ramipryl i placebo z witaminą E osiągnęło punkt końcowy, w porównaniu z 405 pacjentami, którzy otrzymywali tylko placebo z witaminą E, względne ryzyko 0,76; P <0,001; P = 0,79 dla porównania dwóch względne ryzyko). Ponadto odnotowano znaczące zmniejszenie ryzyka, gdy każdy z tych punktów końcowych był analizowany oddzielnie: 282 pacjentów w grupie ramipril zmarło z przyczyn sercowo-naczyniowych, w porównaniu z 377 pacjentami w grupie placebo (względne ryzyko, 0,74; przedział ufności 95%, 0,64 do 0,87; P <0,001); 459 pacjentów w grupie otrzymującej ramipryl miało zawał mięśnia sercowego, w porównaniu z 570 pacjentami w grupie placebo (względne ryzyko, 0,80, przedział ufności 95%, 0,70 do 0,90, P <0,001); i 156 pacjentów w grupie ramipril miało udar, w porównaniu z 226 pacjentami w grupie placebo (względne ryzyko, 0,68, przedział ufności 95%, 0,56 do 0,84, P <0,001). Ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny było również znacznie zmniejszone przez leczenie ramiprilem (względne ryzyko, 0,84, 95% przedział ufności, 0,75 do 0,95, P = 0,005).
Drugorzędne i inne wyniki
Tabela 4. Tabela 4. Częstość występowania wtórnych i innych wyników. Znacznie mniej pacjentów w grupie ramiprilu niż w grupie placebo przeszło rewaskularyzację (742 vs. 852, ryzyko względne, 0,85, P = 0,002), a było tendencję do mniej hospitalizacji z powodu niewydolności serca w grupie ramipril (141 vs. , ryzyko względne, 0,88, P = 0,25) (tabela 4). Jednak leczenie ramiprilem nie miało wpływu na prawdopodobieństwo hospitalizacji z powodu niestabilnej dławicy piersiowej
[przypisy: bezbarwny gaz o ostrej woni, obrzęki opadowe, stolec owczy ]
[więcej w: gumtree inowrocław, climea test, przychodnia ogrody bydgoszcz ]