Wpływ inhibitora konwertazy angiotensyny, ramiprylu, na zdarzenia sercowo-naczyniowe u pacjentów wysokiego ryzyka cd

Leczenie zaplanowano na pięć lat. Podczas randomizacji pacjenci zostali wyznaczeni do przyjmowania ramiprilu (lub odpowiedniego placebo) w dawce 2,5 mg raz na dobę przez jeden tydzień, 5 mg przez następne trzy tygodnie, a następnie 10 mg. Ponadto wszyscy pacjenci byli losowo przydzielani do otrzymywania 400 jm witaminy E dziennie lub pasującego do placebo. Wizyty kontrolne miały miejsce w ciągu jednego miesiąca i sześciu miesięcy, a następnie co sześć miesięcy. Podczas każdej wizyty zebrano dane dotyczące zdarzeń końcowych, zgodności i działań niepożądanych prowadzących do przerwania podawania leków. Wszystkie zdarzenia pierwotne i wtórne zostały udokumentowane i zostały centralnie rozstrzygnięte przy użyciu znormalizowanych definicji.5
Organizacja badania
Pacjenci byli rekrutowani od grudnia 1993 r. Do czerwca 1995 r. W 129 centrach w Kanadzie, 27 centrach w Stanach Zjednoczonych, 76 centrach w 14 krajach Europy Zachodniej, 30 centrach w Argentynie i Brazylii oraz 5 ośrodkach w Meksyku. Rada kontrolna każdej instytucji zatwierdziła protokół. Badanie zostało zorganizowane i koordynowane przez Kanadyjskie Biuro Współpracy Cardiovascular na Uniwersytecie McMaster w Hamilton w Ontario. Biura Adiunkta znajdowały się w Londynie, w Wielkiej Brytanii; S.o Paulo, Brazylia; i Rosario, Argentyna. Niezależny komitet sterujący nadzorował badanie.
Wyniki
Pierwotny wynik badania był połączeniem zawału mięśnia sercowego, udaru lub zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych. Każdy z tych wyników był również analizowany oddzielnie. Drugorzędnymi rezultatami były zgon z jakiejkolwiek przyczyny, konieczność rewaskularyzacji, hospitalizacja z powodu niestabilnej dławicy piersiowej lub niewydolności serca i powikłania związane z cukrzycą (niezależnie od tego, czy hospitalizacja była wymagana, czy nie). Inne wyniki to pogorszenie dławicy piersiowej, zatrzymanie akcji serca, niewydolność serca (wymagana była hospitalizacja), niestabilna dławica piersiowa ze zmianami elektrokardiograficznymi i rozwój cukrzycy. Te wyniki są określone w dokumencie towarzyszącym
Analiza statystyczna
Badanie pierwotnie miało na celu śledzenie uczestników przez średnio 3,5 roku. Jednak przed końcem tego okresu komitet sterujący (którego członkowie nie byli świadomi żadnego z wyników) zalecił wydłużenie okresu obserwacji do pięciu lat w celu uwzględnienia wpływu ewentualnego opóźnienia przed rozpoczęciem leczenia w pełnym zakresie. Zakładając, że współczynnik zdarzeń wynosi 4 procent rocznie przez pięć lat, obliczyliśmy, że 9000 pacjentów będzie wymaganych do badania, aby mieć 90 procent mocy do wykrycia 13,5 procentowego zmniejszenia ryzyka względnego z dwustronnym poziomem alfa 0,05 iz dane analizowane na zasadzie zamiaru leczenia. Krzywe przeżycia zostały oszacowane zgodnie z procedurą Kaplana-Meiera, a leczenie porównywano z zastosowaniem testu log-rank. Ze względu na model czynnikowy wszystkie analizy stratyfikowano pod kątem losowości na witaminę E lub placebo. Analizy podgrup przeprowadzono z wykorzystaniem testów interakcji w modelu regresji Coxa. Model ten wykorzystano do oszacowania efektów leczenia po stratyfikacji w celu randomizacji do witaminy E lub jej placebo.
Niezależna rada monitorująca dane i bezpieczeństwo monitorowała postęp wszystkich aspektów badania
[patrz też: cienki stolec przyczyny, mikroangiopatia zakrzepowa, nieżyt oskrzeli ]
[przypisy: tormentiol trądzik, borówka amerykańska kalorie, wkładka wewnątrzmaciczna cena ]